Kodeks ponašanja

Zajednoza.eu nepristrana je platforma Europskog parlamenta, neovisna o bilo kojoj političkoj stranci i ideologiji. Cilj je platforme promicanje demokratskog angažmana u Europskoj uniji. Parlament kao institucija ne podržava nijednu određenu političku stranku ni zastupnika u Europskom parlamentu.

Ovim se kodeksom ponašanja utvrđuju načela kojima se uređuje platforma zajednoza.eu. Sudjelovanje u aktivnostima platforme dobrovoljno je i ne bi se smjelo koristiti za ostvarivanje komercijalnih ili privatnih interesa.

Korisnici platforme zajednoza.eu definirani su u uvjetima korištenja. Svi korisnici i organizacije moraju se pridržavati ovog kodeksa ponašanja. Na korisnike suradnike i organizacije suradnice primjenjuju se posebni uvjeti.

Korištenjem usluge ili prijavom na platformu zajednoza.eu neregistrirani korisnici, registrirani korisnici i organizacije obvezuju se da neće izražavati mišljenja, dijeliti sadržaj ni organizirati događaje kojima se:

 • krše vrijednosti EU-a kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, kako je utvrđeno u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) ;

 • krše prava, slobode i načela iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

 • diskriminiraju i/ili vrijeđaju na temelju izgleda, rase, etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, spola, kulture ili mjesta rođenja, invaliditeta te dobi ili spolne orijentacije, kako je utvrđeno u članku 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ;

 • promiču određena politička stranka ili kandidat;

 • potiču na nasilje protiv drugih osoba i/ili na njihovo uznemirivanje;

 • su pornografske prirode ili sadrže poveznice na pornografske materijale ili internetske stranice;

 • promiču ili omogućuju nezakonite aktivnosti;

 • su nezakoniti, puni mržnje ili namjerno lažni ili obmanjujući.

Aktivnijim sudjelovanjem na zajednoza.eu svi korisnici suradnici i organizacije suradnice pristaju da će:

 • platformi doprinositi konstruktivnim i konkretnim prijedlozima kojima se poštuju mišljenja drugih građana i organizacija;

 • promicati uključiva i pristupačna događanja;

 • poticati raznolikost u raspravama aktivnim podupiranjem sudjelovanja građana iz svih slojeva života, neovisno o rodu, seksualnoj orijentaciji, dobi, socioekonomskom podrijetlu, vjeri ili razini obrazovanja;

 • poštovati slobodu govora davanjem prostora za suprotna mišljenja i prijedloge, pod uvjetom da nisu prožeti mržnjom ili nezakoniti;

 • davati prednost prekograničnom sudjelovanju građana i upotrebi različitih jezika EU-a, kad god je to moguće i relevantno;

 • jamčiti potpunu transparentnost prilikom izvješćivanja o raspravama i događanjima;

 • pripaziti da sve informacije o temama za raspravu koje se pružaju sudionicima (npr. digitalni, tiskani ili audiovizualni materijali) budu točne, pouzdane, dostupne i provjerljive;

 • osiguravati usklađenost s pravilima EU-a o zaštiti podataka i pravilima platforme o zaštiti privatnosti ;

 • osiguravati usklađenost s uvjetima korištenja, a posebno s odredbama o pravima intelektualnog vlasništva;

 • koristiti se logotipom Europskog parlamenta u skladu s uvjetima korištenja kako bi se promicalo sudjelovanje Parlamenta na platformi zajednoza.eu.

Europski parlament zadržava pravo na neobjavljivanje ili uklanjanje sadržaja s platforme ako se utvrdi da se tim sadržajem krši ovaj kodeks ponašanja.

U skladu s člankom 5. uvjeta korištenja stranice zajednoza.eu, Parlament zadržava pravo na ukidanje pristupa usluzi svim korisnicima koji krše te uvjete ili bilo koje od pravila koja se na njih primjenjuju.

Parlament zadržava pravo suspendirati ili ukinuti pristup računima platforme zajednoza.eu u vlasništvu registriranih korisnika, korisnika suradnika, registriranih organizacija ili organizacija suradnica ako smatra da za to postoje opravdani razlozi, ne preuzimajući nikakvu odgovornost prema navedenim korisnicima, posebno u slučaju opetovanog kršenja bilo koje odredbe ovih uvjeta i pravila.