Uvjeti korištenja („uvjeti”)

1. Opis usluge

Zajednoza.eu internetska je platforma za suradnju (dalje u tekstu: usluga) čiji je cilj potaknuti građane i organizacije na sudjelovanje u demokraciji.

Platforma je u vlasništvu Europske unije, koju predstavlja Europski parlament, a razvijena je kako bi se građane i organizacije potaknulo da preuzmu aktivnu ulogu u stvaranju svjetlije budućnosti u EU-u. Platforma građanima i organizacijama omogućuje interakciju sa zajednicom zajednoza.eu i razmjenu aktivnosti, djelovanja i iskustava uz pomoć multimedijskih sadržaja kao što su audioisječci, videozapisi, slike i tekstovi (dalje u tekstu: sadržaj). Korisnici također mogu dijeliti priče i osobna svjedočenja, bilježiti aktivnosti i događanja, predlagati i organizirati događaje za druge pripadnike zajednice te dijeliti promotivne materijale za komunikacijske aktivnosti Parlamenta.

2. Tko se može koristiti uslugom

Uslugom se mogu koristiti sve osobe s navršenih 13 godina bez obzira na to borave li EU-u. Maloljetnici (mlađi od 18 godina) moraju imati dopuštenje roditelja ili zakonskog skrbnika za korištenje usluge. Roditelji ili zakonski skrbnici maloljetnika vezani su ovim uvjetima i odgovorni su za djetetovu upotrebu usluge.

Osobe koje se koriste uslugom u ime organizacije potvrđuju da imaju pravno ovlaštenje djelovati u ime te organizacije i da ta organizacija prihvaća ove uvjete. Organizacije su obvezne obavijestiti Parlament o svim promjenama u organizaciji i/ili ako njihov predstavnik napusti organizaciju.

3. Kategorije korisnika i funkcije usluge

Platforma zajednoza.eu ima različite kategorije korisnika (pod zajedničkim nazivom „korisnici”) od kojih se svaki može koristiti različitim funkcijama.

3.1. Neregistrirani korisnici

„Neregistrirani korisnici” su korisnici koji nisu otvorili korisnički račun za prijavu na platformu zajednoza.eu. Oni mogu pristupati informacijama, događajima, bazama podataka za preuzimanje, materijalima za osposobljavanje i svjedočanstvima prikazanim na platformi zajednoza.eu i pregledavati ih. Događaje mogu spremiti u svoj kalendar i podijeliti ih na društvenim mrežama. Iz baze podataka za preuzimanje neregistrirani korisnici mogu preuzeti i prilagoditi vizualni sadržaj kampanja Parlamenta. Također mogu preuzeti promidžbene materijale drugih korisnika.

3.2. Registrirani korisnici

„Registrirani korisnici” su korisnici koji su otvorili korisnički račun za prijavu na platformu zajednoza.eu. Mogu koristiti iste funkcije kao i neregistrirani korisnici. Uz to mogu uređivati informacije na svojem korisničkom računu, registrirati se za događaje, pohađati tečajeve osposobljavanja i primati poštu.

3.3. Korisnici suradnici

„Korisnici suradnici” su registrirani korisnici koji na platformi zajednoza.eu mogu objavljivati sadržaj u obliku događaja i svjedočanstava. Mogu koristiti iste funkcije kao i registrirani korisnici. Osim toga, na platformu mogu učitavati promidžbene materijale koje drugi korisnici mogu preuzeti. Takav je sadržaj prije objave na platformi zajednoza.eu podložan potvrdi Parlamenta.

3.4. Registrirane organizacije

„Registrirane organizacije” su organizacije koje imaju korisnički račun za prijavu na platformu zajednoza.eu koji je otvorio predstavnik organizacije. Nakon što se prijave na platformu zajednoza.eu, Parlament će im slati obavijesti (biltene, pozivnice na seminare, ankete itd.). To je prvi korak koji svaka organizacija mora poduzeti prije nego što postane organizacija suradnica.

3.5. Organizacije suradnice

„Organizacije suradnice” su registrirane organizacije čiji predstavnici mogu objaviti sadržaj na platformi zajednoza.eu. Predstavnici organizacija suradnica mogu koristiti iste funkcije kao i korisnici suradnici. Uz to, mogu predložiti kratak tekst koji će se zajedno s imenom i logotipom organizacije koristiti kao javni profil organizacije. Mogu dodati poveznicu na svoje internetske stranice i račune na društvenim mrežama. Imaju i mogućnost da na svoj javni profil dodaju informacije o kampanji. Takav je sadržaj prije objave na platformi zajednoza.eu podložan potvrdi Parlamenta.

Nadalje, organizacije suradnice mogu sudjelovati u forumu koji je posebno namijenjen organizacijama suradnicama.

4. Uvjeti korištenja

Pristupanjem usluzi i njezinom uporabom svi korisnici potvrđuju da će poštovati ove uvjete korištenja i sljedeće dodatne politike i obavijesti:

 1.   Pravnu obavijest o internetskim stranicama Parlamenta, osim ako u ovim uvjetima nije navedeno drukčije;

 2.   Politika zaštite privatnosti, koja sadržavaju informacije o pravima korisnika i načinu obrade osobnih podataka na platformi zajednoza.eu;

 3.   Kodeksom ponašanja, kojim se utvrđuju načela uporabe platforme zajednoza.eu.

Na korisnike i organizacije suradnike primjenjuju se posebni uvjeti (vidjeti odjeljak 7).

Parlament može izmijeniti ove uvjete ili gore navedena pravila kako bi se uzele u obzir promjene u funkcijama usluge ili zbog pravnih i sigurnosnih razloga. Parlament će obavijestiti korisnike o svim bitnim izmjenama ovih uvjeta ili bilo koje od gore navedenih pravila.

5. Suspenzija i ukidanje

Parlament zadržava pravo na ukidanje pristupa usluzi svim korisnicima koji krše ove uvjete ili bilo koju od gore navedenih pravila koje se na njih primjenjuju.

Parlament zadržava pravo suspendirati ili ukinuti pristup računima platforme zajednoza.eu u vlasništvu registriranih korisnika, korisnika suradnika, registriranih organizacija ili organizacija suradnica ako smatra da za to postoje opravdani razlozi, ne preuzimajući nikakvu odgovornost prema navedenim korisnicima, posebno u slučaju opetovanog kršenja bilo koje odredbe ovih uvjeta i pravila.

Parlament unaprijed službeno obavješćuje registrirane korisnike, korisnike suradnike, registrirane organizacije ili organizacije suradnice o svojoj namjeri da suspendira ili ukine pristup računima.eu u njihovu vlasništvu i navodi razloge za to te ih poziva da podnesu primjedbe ili poduzmu korektivne mjere u roku od 15 kalendarskih dana od primitka obavijesti.

Ako nakon pregleda podnesenih primjedbi ili korektivnih mjera koje su poduzeli registrirani korisnici, korisnici suradnici, registrirane organizacije ili organizacije suradnice Parlament odluči prekinuti postupak suspenzije ili ukidanja, o tome službeno obavješćuje registrirane korisnike, korisnike suradnike, registrirane organizacije ili organizacije suradnice.

Ako nisu podnesene primjedbe ili ako unatoč primjedbama registriranih korisnika, korisnika suradnika, registriranih organizacija ili organizacija suradnica ili poduzetim korektivnim mjerama Parlament odluči nastaviti s postupkom suspenzije ili ukidanja, o tome službeno obavješćuje registrirane korisnike, korisnike sudionike, registrirane organizacije ili organizacije sudionice u roku od 15 kalendarskih dana od primitka njihova odgovora, navodeći razloge za suspenziju ili ukidanje, datum njihovog stupanja na snagu i, u slučaju suspenzije, njezino trajanje.

Registrirani korisnici, korisnici suradnici, registrirane organizacije i organizacije suradnice u svakom trenutku imaju pravo zatvoriti svoje korisničke račune i prekinuti korištenje usluge. Međutim, prekid usluge ne može osloboditi korisnike od odgovornosti koja proizlazi iz prethodnog korištenja usluge i kršenja ovih uvjeta.

6. Opći uvjeti korištenja za sve korisnike

6.1. Korištenje usluge

U skladu s ovim uvjetima korisnici za upotrebu softvera koji se pruža u okviru usluge dobivaju neisključivu, globalnu, neprenosivu licenciju koja se ne može podlicencirati te se može opozvati. Ta licencija dopušta svim korisnicima upotrebu usluge samo u skladu s ovim uvjetima.

Sadržaj objavljen na platformi zajednoza.eu može se koristiti u skladu s ovim uvjetima (vidjeti odjeljak 6.6.).

6.2. Korištenje logotipa Europskog parlamenta

Logotip Parlamenta može se koristiti samo u skladu s uvjetima korištenja logotipa Europskog parlamenta, posebno kako bi se korisnici potaknuli da sudjeluju na platformi zajdnoza.eu.

6.3. Ograničenja korištenja

Ovim se uvjetima nijednom korisniku usluge ne daje pravo na:

 • prisvajanje vlasništva nad bilo kojim pravom intelektualnog vlasništva u okviru usluge ili sadržaja koji je na njoj objavljen;

 • reprodukciju, distribuciju, prodaju, licenciranje ili izmjenu bilo kojeg dijela usluge ili bilo kojeg sadržaja, osim ako je to dopušteno u ovim uvjetima ili mjerodavnim pravom;

 • zaobilaženje ili onemogućivanje sigurnosnih obilježja usluge, obmanjujuće sudjelovanje ili kakvo drugo ometanje funkcioniranja usluge;       

 • pristup usluzi s pomoću automatiziranih sredstava kao što su botovi itd.; 

 • prikupljanje ili korištenje osobnih podataka drugih korisnika usluge, osim ako to dotične osobe dopuste;

 • korištenje usluge za distribuciju neželjene pošte;

 • korištenje usluge za distribuciju komercijalnog ili političkog sadržaja; 

 • korištenje usluge za prodaju bilo koje vrste robe ili usluga.

6.4. Povrede prava intelektualnog vlasništva

Parlament poštuje prava intelektualnog vlasništva trećih strana i od svih korisnika u interakciji unutar zajednice zajednoza.eu. očekuje isto. Parlament zadržava pravo da ukloni svaki sadržaj kojim se krše prava intelektualnog vlasništva trećih strana te da suspendira/ukine račune korisnika zajednoza.eu koji opetovano krše autorska prava, žigove ili druga prava intelektualnog vlasništva drugih osoba.

Svaki nositelj prava koji u dobroj vjeri smatra da se sadržajem dostupnim na platformi zajednoza.eu krše njihova autorska prava ili prava na žig može poslati obavijest administratorima usluga na copyright@together.eu.

6.5. Izjava o odricanju odgovornosti

Europski parlament ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala upotrebom usluge. Parlament poduzima sve kako bi maksimalno izbjegao smetnje prouzročene tehničkim pogreškama. Moguće je da se neki podaci ili informacije na platformi zajednoza.eu nalaze u datotekama ili su strukturirani u formatima koji sadrže pogreške. U takvim slučajevima Parlament ne može zajamčiti da neće doći do prekida u usluzi ili do nekih drugih poteškoća. Parlament ne preuzima nikakvu odgovornost za manjkav prijenos podataka do kojeg može doći zbog različitih internetskih mreža ili neusklađenosti s internetskim preglednikom korisnika.

Parlament ne može jamčiti pouzdanost ni ažurnost informacija iz vanjskih izvora i sadržaja koje su korisnici objavili na platformi zajednoza.eu. Informacije na platformi zajednoza.eu i aktivnosti mogu sadržavati poveznice na vanjske internetske stranice ili aplikacije koje su izvan nadzora Europskog parlamenta i za koje Europski parlament ne može preuzeti odgovornost.

Kada korisnici platforme zajednoza.eu odluče pratiti poveznicu na bilo koju vanjsku internetsku stranicu koja nije u domeni europa.eu, oni napuštaju službenu domenu Parlamenta i podliježu pravilima o kolačićima, pravilima zaštite privatnosti te zakonskim pravilima vanjskih internetskih stranica.

Usklađenost s primjenjivim zahtjevima za zaštitu podataka i zahtjevima za pristupačnost vanjskih internetskih stranica povezanih s platformom zajednoza.eu nije pod kontrolom Parlamenta te je izričita odgovornost vanjske internetske stranice.

Ovom izjavom o ograničenju odgovornosti ne namjerava se ograničiti odgovornost Europskog parlamenta koja proizlazi iz članka 340. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

6.6. Korištenje sadržaja

Radi jasnoće, sadržaj dalje u tekstu znači: tekst, podaci (neosobni) i multimedijski elementi kao što su tekstovi, crteži, grafički prikazi, ikone, slike, fotografije, audiomaterijali i videomaterijali koje su Parlament, korisnici suradnici ili organizacije suradnice objavili na platformi zajednoza.eu.

6.6.1.  Sadržaj koji postavlja Parlament

Sadržaj koji postavlja Parlament isključivo je vlasništvo EU-a. Korisnici se obvezuju poštovati prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju EU-u ne dovodeći u pitanje prava i iznimke predviđene primjenjivim pravom.

Općenito, ponovna upotreba (umnožavanje ili upotreba) tekstnih podataka i multimedijskih elemenata u vlasništvu Europske unije (označeni riječima „© Europska unija, [godina(e)] – Izvor: Europski parlament” ili „© Europska unija, [godina(e)] – EP”) ili trećih strana (© Vanjski izvor, [godina(e)]) i za koje Europska unija posjeduje prava korištenja u načelu je dopuštena za osobnu upotrebu ili daljnje nekomercijalno ili komercijalno širenje pod uvjetom da se element umnožava u cijelosti i da se navede njegov izvor. No na ponovnu upotrebu nekih podataka mogu se u određenim slučajevima primjenjivati drugačiji uvjeti. U tom slučaju uz element o kojem je riječ moraju se navesti ti posebni uvjeti.

Kod svake djelomične reprodukcije podataka ili multimedijskih elemenata iz ove platforme mora se navesti URL poveznica cijelog elementa ili internetske stranice s koje su preuzeti.

Korisnici se obvezuju da neće brisati ni mijenjati navođenje autora ili izvora te da neće pokušati zaobići tehničke mjere za zaštitu dokumenata i multimedijskih elemenata, kao što su blokiranje ispisa i preuzimanja te vidljive ili nevidljive oznake. Svako kršenje tih uvjeta može biti razlog za pokretanje građanskog ili kaznenog postupka.

Prijevodi tekstova ili dokumenata na jezike na kojima ne postoje službene verzije na platformi zajednoza.eu dopuštaju se pod uvjetom da se uz odgovarajuću izjavu o odricanju odgovornosti na vidljivu mjestu istakne izvor i sljedeći tekst, s time da bi i izjava i tekst trebali biti prevedeni na jezik o kojem je riječ:

„Prevedeno s izvorne [naznačiti jezik] verzije koju je Europska unija objavila na platformi zajednoza.eu [naznačiti URL adresu]: „© Europska unija, [godina(e)] – Izvor: Europski parlament” ili „© Europska unija, [godina(e)] EP”, [ime nositelja prava intelektualnog vlasništva za prijevod] preuzima potpunu odgovornost za prijevod na [navesti ciljni jezik].”

6.6.2.  Sadržaj korisnika suradnika i organizacija suradnica

Korisnici mogu upotrebljavati sadržaj koji su na platformi zajednoza.eu objavili korisnici suradnici i organizacije suradnice samo u skladu s funkcijama i u svrhu uporabe koji su opisani u ovim uvjetima. Ponovna uporaba dopuštena je samo za potrebe komunikacije i sudjelovanja u kontekstu ciljeva platforme zajednoza.eu, pod uvjetom da se navede izvor sadržaja (tj. zajednoza.eu) te da se na odgovarajući način navedu vlasnik ili vlasnici sadržaja.

Korisnicima je zabranjeno da sadržaj koji su korisnici suradnici i organizacije suradnice objavili na platformi zajednoza.eu ponovno koriste u komercijalne svrhe ili u bilo koju drugu svrhu koja nije izričito dopuštena ovim uvjetima (vidjeti i odjeljak 7.6.).

7. Posebni uvjeti korištenja za korisnike suradnike i organizacije suradnice

7.1. Objavljivanje sadržaja korisnika suradnika

Korisnici suradnici mogu objaviti sadržaj na platformi zajednoza.eu samo ako su se prijavili na platformu i otvorili korisnički račun navodeći svoje ime, prezime i adresu e-pošte u skladu s ovim uvjetima i Politika zaštite privatnosti

7.2. Objavljivanje sadržaja organizacija suradnica

Organizacije suradnice mogu objaviti sadržaj na platformi zajednoza.eu samo ako su se njihovi predstavnici prijavili na platformu i otvorili korisnički račun navodeći svoje ime, prezime i adresu e-pošte u skladu s ovim uvjetima i politikom zaštite privatnosti.

Javni profil i predstavljene kampanje organizacija suradnica moraju biti napisane na jednom od službenih jezika EU-a.

7.3. Odgovornost za sadržaj

Korisnici suradnici i organizacije suradnice odgovorni su za i zadržavaju sva prava intelektualnog vlasništva na sadržaj koji su objavili.

7.4. Pregled sadržaja i kodeks ponašanja

Korisnici suradnici i organizacije suradnice moraju jamčiti da će poštovati kodeks ponašanja te da uslugu neće koristiti za širenje sadržaja kojim se krše ovi uvjeti i/ili kodeks ponašanja.

Sadržaj koji korisnici suradnici i organizacije suradnice objavljuju na platformi zajednoza.eu ispitat će Parlament. Parlament zadržava pravo da izbriše ili odbije objavu svakog sadržaja koji nije u skladu s ovim uvjetima ili Kodeksom ponašanja, a da za to ne odgovara korisniku suradniku ili organizaciji suradnici.

Ispitivanjem sadržaja koje provodi Parlament ne ograničava se odgovornost korisnika suradnika i organizacija suradnica koji ostaju u potpunosti odgovorni za svoj sadržaj i snose odgovornost za svu štetu ili druge obveze koje proizlaze iz nezakonitog korištenja usluge, uključujući povrede prava intelektualnog vlasništva trećih strana.

7.5. Dozvola EU-u

Podnošenjem sadržaja na platformu zajednoza.eu ili preko nje, korisnici suradnici i organizacije suradnice daju EU-u, koji zastupa Parlament, globalnu, neisključivu, prenosivu, besplatnu, nekomercijalnu licenciju za korištenje tog sadržaja koja se može podlicencirati, uključujući prava na reproduciranje, distribuciju, izmjenu, prevođenje, izradu izvedenih radova, prikazivanje i priopćavanje javnosti u bilo kojem i svim medijima, u svrhu upravljanja, promicanja ili poboljšanja platforme zajednoza.eu ili promicanja aktivnosti Parlamenta, pod uvjetom da se navede izvor i vlasnik sadržaja.

Sadržaj se može objavljivati na internetskim stranicama Parlamenta, društvenim mrežama, događajima za informiranje ili poticanje sudjelovanja te na svim njegovim drugim komunikacijskim kanalima.

Licencija se dodjeljuje za cijelo vrijeme trajanja autorskih prava i, prema potrebi, srodnih prava. Ako se sadržaj ukloni, licencija se ukida za buduću uporabu, ali ne i za uporabe dopuštene prije njezina uklanjanja.

7.6. Licencija korisnicima

Korisnici suradnici i organizacije suradnice korisnicima platforme zajednoza.eu daju globalnu, neisključivu, neprenosivu, besplatnu, nekomercijalnu licenciju koja se ne može podlicencirati za pristup njihovu sadržaju ili korištenje njegova sadržaja putem usluge, uključujući prava na reproduciranje, izmjenu, prevođenje, izradu izvedenih radova, distribuciju, prikazivanje i priopćavanje tog sadržaja javnosti u bilo kojem i svim medijima, kako je omogućeno funkcijama usluge te samo za komunikaciju i angažman u okviru ciljeva platforme zajednoza.eu, pod uvjetom da se na odgovarajući način navedu vlasnik ili vlasnici sadržaja.

Licencija se dodjeljuje za cijelo vrijeme trajanja autorskih prava i, prema potrebi, srodnih prava. Ako se sadržaj ukloni, licencija se ukida za buduću uporabu, ali ne i za uporabe dopuštene prije njezina uklanjanja.

7.7. Jamstva

Korisnici suradnici i organizacije suradnice ovim putem jamče sljedeće:

 • da su autor i/ili nositelj prava učitanog sadržaja i/ili imaju sve potrebne dozvole i suglasnost trećih strana koje imaju prava na takav sadržaj;

 • imaju pravo Parlamentu i drugim korisnicima dati dozvolu za korištenje sadržaja u skladu s ovim uvjetima; 

 • nijedna treća strana nema nikakva prava na preneseni sadržaj kojima bi se na bilo koji način mogla ograničiti prava Parlamenta ili drugih korisnika koja proizlaze iz ovih uvjeta;

 • objavljenim sadržajem ne krše se zakoni ili prava trećih strana kao što su autorska i srodna prava, žigovi, patenti, prava na slike prikazanih osoba i prava na privatnost.

7.8. Odgovornost

Korisnici suradnici i organizacije suradnice u potpunosti su odgovorni za svoj sadržaj i izričito se od njih zahtijeva da se ne služe uvredama te da ne krše ili ne odobravaju kršenje autorskih prava, žigova, zaštite podataka i privatnosti ili bilo kojeg drugog zakonskog prava.

Parlament u takvim slučajevima ne prihvaća nikakvu odgovornost, a odgovorni korisnik suradnik ili organizacija suradnica snosit će odgovornost za sve štete i druge obveze.

Korisnici suradnici i organizacije suradnice odgovorni su za svaki gubitak ili štetu nanesenu Parlamentu ili trećim stranama nastalu zbog njihova nezakonitog ponašanja tijekom korištenja usluge.

Suradnici su suglasni braniti, obeštetiti i osloboditi Parlament od svih zahtjeva, tužbi ili postupaka koji proizlaze iz kršenja ovih uvjeta, uključujući povrede autorskih prava trećih strana i drugih prava intelektualnog vlasništva.

7.9. Osobni podaci povezani s podnošenjem sadržaja

Osobni podaci čuvaju se sve dok voditelj obrade podneseni sadržaj na platformi zajednoza.eu smatra relevantnim, pri čemu se sadržaj stavlja na raspolaganje svim građanima koji se koriste platformom. Podnositelji sadržaja mogu također zatražiti brisanje svojih sadržaja.

Na platformi ili bilo kojoj drugoj internetskoj stranici neće se prikazivati određeni osobni podaci, osim:

 • ime podnositelja sadržaja (ili puno ime, ako to želi podnositelj sadržaja);

 • slika podnositelja sadržaja; 

 • slika koja može uključivati osobu čiji se identitet može utvrditi;

 • druge kontekstne pojedinosti koje podnositelj sadržaja može navesti u određenom dijelu sadržaja.

Za osobne podatke povezane s računom za platformu zajednoza.eu posjetite stranicu: Politika zaštite privatnosti .