Prijateljstva, druženja i mogućnost uključivanja: to je zajednoza.eu za Antona

Odlučio sam sudjelovati na platformi zajednoza.eu jer se tim putem građani formiraju ne samo u okviru hijerarhijske organizacije, već kao dio zajednice. To je zajednica u kojoj se zastupljenost ostvaruje sudjelovanjem i predanošću, i treba je razlikovati od koncepta izravne demokracije.

Sudjelovanje na platformi zajednoza.eu otkrilo mi je njezinu ljudsku dimenziju: prijateljstva, sastanke, povezivanje, mogućnost sudjelovanja i preuzimanja odgovornosti te angažman za sebe i za druge s konkretnim povratnim informacijama od institucija.

Na Europskom skupu mladih 2021. sudjelovao sam na okruglom stolu o ljudskim pravima i dobio priliku izraziti svoja stajališta u sjedištu Europskog parlamenta, a zahvaljujući europskim uredima za vezu u državama članicama sudjelovao sam, zajedno s drugima, u organizaciji tečaja iz građanskog odgoja za najmlađe.

Sloboda znači sudjelovanje.

Sloboda znači sudjelovanje.