Europa u školama, zahvaljujući Caroli i ostalim prijateljima zajednice zajednoza.eu


„Nakon uspjeha kampanje #ovajputglasam pridružila sam se zajednici zajednoza.eu.

Aktivno europsko građanstvo smatram nezamjenjivom vrijednošću, a sudjelovanje u aktivnostima organiziranima putem te platforme bilo je inspirativno. Na platformi zajednoza.eu mladi se mogu povezati i ostvariti zajedničke interese. Moji prijatelji i ja, primjerice, namjeravamo u školama pokrenuti edukacijski projekt o EU-u. Nadam se da će sve više ljudi pristupati ovoj mreži.”